Choď na obsah Choď na menu
 


Rozhovor 11 ročný indigo chlapec 2 časť

21. 3. 2014

180. Nedávno jsem četl knihu Drunvalo Milchizedeka „Květ života“. Na konci knihy je praxe vytváření Mer-Ka-Ba, což je něco jako světelné tělo člověka. Z hlediska indigo: je to pro člověka nezbytné, nebo je to nesmysl?Vím o této knize a viděl jsem ji. Ale četl jsem z ní jen trochu. To, co jsem četl, znám. Světelné tělo člověka - to je jeho „jemné“ tělo. U každého má jinou velikost. Stav tohoto těla závisí na duchovnosti a každodenním konání člověka. Každý člověk svítí jiným světlem. Díky tomu se mohou rychle najít a komunikovat. Existují lidé, kterým světlo hasne. Brzy zemřou.

181. Řekni, je možné připojit oddělených deset spirál DNA a jak to udělat?
DNA šroubovice nejsou odpojeny. Nemohou být odpojeny, protože to je jiná paměť, ne jako u člověka. Tento kousek paměti se jen mění a přizpůsobuje tomu, co se děje na Zemi. Pokud lidé chtějí nadále v tomto světě žít, budou muset tyto změny přijmout. Jestliže však budou chtít všechno nechat při starém, nebudou žít dlouho. Lidé ztratili „víru“. Bez toho budou vždy žádat o vysvětlení, ale nikdy nebudou věřit. Těm, kteří nevěří, bude ve světě těžko. Zůstanou sami a budou postupovat velmi pomalu, protože se budou bát, aby neudělali chybný krok. Když konečně najdou, co je správné, bude to už minulostí, ale lidé se dlouho snaží pamatovat. I z tohoto důvodu jsou nuceni vláčet za sebou „celou skříň“ zbytečných znalostí.

182. Má nynější kometa nějakou souvislost se Zábleskem?
Kometa k záblesku vztah neměla. Na Slunce mají vliv jiné skutečnosti. Bylo vždy spojeno se sluneční soustavou, ale znalosti o tom jsou v čase velmi roztroušené. V pohádkách a mýtech se o tom něco málo vypráví. Brzy bude Slunce ze sebe velmi silně posílat světlo. Lidé na to musí být připraveni.
183. Říkal jsi, že je třeba se naučit používat „životní energii“, mohl bys mi říct, co představuje, jak se naučit ji používat?
Životní energie jsou u každého člověka jiné, ale je jich jen 7 (zřídka 8). Chcete-li tyto proudy použít, musíte se nejprve naučit je vidět, například v barvě. Jejich barvy jsou stejné jako u duhy. Každá má svou vlastní sílu a může vám přinést škodu, stejně jako zdraví. Když si berete barvu pro sebe, musíte si vzít jen tolik, kolik potřebujete, ale ne víc. Pokud máte hodně barvy, musíte jimi podělit, předat ji tam, kde chybí, ale nevyhazujte. Barvy je možné navzájem kombinovat, pak se stáváte větším. U jiných vzniká jiná barva. Pak vás začnou vidět.

184. Jak smýšlíš o náboženství? O modlitbě?
Každá modlitba posiluje to, co je uvnitř člověka. To je pravidlo, které je nutné stále opakovat a které je třeba vždy znát. Ten, kdo nezná tato pravidla, musí dobře rozumět jiným, nebo se je naučit. Bez nich se může nakazit různými nemocemi ducha a zemřít. Taková smrt je dlouhá a těžká. Náboženství a modlitba není jedno a totéž. Sloužit Bohu není třeba, protože on je uvnitř každého z lidí. A sloužit sám sobě je hloupé. Každý prostě musí věrně plnit své povinnosti a ne čekat, až to za něj udělá jiný.

185. Každý člověk má svůj životní program, životní cestu; může během svého života měnit?
Program života člověk změnit nemůže. Ale k životnímu cíli může jít různými cestami.

186. Je pravda, že příbuzní jsou členy téže rodiny duší nebo fragmenty téže podstaty?
Ti, kteří žijí v jedné rodině, ve skutečnosti nejsou rodina. Téměř všichni přicházejí do rodiny z různých míst. Ale rodiče milují všechny děti, protože přišly žít.
Spojení mezi matkou, otcem a dětmi je nejsilnější. Pak mezi bratry nebo sestrami. Pak mezi bratrem a sestrou. Další vztahy jsou slabší. Máma a táta mohou svým dětem rozumět beze slov, ale když vyrostou, přestanou to dělat, protože děti vyprávějí samy o tom, co se s nimi děje.

187. Má většina duchů nyní ztělesněných na Zemi duši, nebo jsou zde – něco jako hosté, stejně jako ti, kteří nyní Zemi pozorují? Jaký mají vztah k „vlastníkům“?
Žijící i pozorovatelé se podílejí na tomtéž životě, který je spojuje přes jejich skutečnost. Úkolem pozorovatelů je najít podobnost, úkolem žijících je podobnosti přijmout, nebo nepřijmout. Pokud problém nebude vyřešen, pozorování i život ztratí smysl a budou zastaveny.

188. Milliony ruských dětí tráví svůj volný čas u počítače, a nejen děti. Na jedné straně je to pochopitelné vzhledem k  situaci ve městech - nejsou podmínky k trávení času, není účel, idey, kam jít, kam směřovat?! Nadhoď mi prosím reálný a vznešený cíl pro v tuto chvíli. Řekni, co mám dělat... nebo jen čekat na cokoliv?
Počítač je vytvořen na principu lidského myšlení. Znalosti člověku nedá. Pouze je pomáhá získávat. Každý, kdo sedí u počítače, obdrží ty znalosti, ke kterým směřuje. To může být provedeno rychle, odstraňuje to vzdálenost. Nevšimnete si však, jak běží čas. Internet je postaven na čase. Čas, to je jeho hlavní znak. Když vstoupíte na internet, vstoupíte do času a začnete ho používat. Zeptejte se sami sebe: Jak to děláte? Pokud se čas stane podobný internetu, nebude tam člověka, nevydrží rozum.
Dětem, které si dlouho hrají na počítači, ubírá čas. Ten je jim životem dán, aby plnily svůj úkol. Pokud však zabijí příliš mnoho času, pak se splnění úkolu stává nemožným. Pak se ztratí cíl a člověk může být ovládán. Musíte pochopit, co je třeba dělat a zároveň to učit i děti.
My lidi neřídíme, Ilnure. Všechny myšlenky, idey musí být stvořeny vámi, ne námi. A budete muset sami rozhodovat, co dělat, a ne čekat na příkazy.
Co dnes může udělat libovolný člověk pro Saturn?
Saturn není podřízen lidem. Promiňte.

189. „Když přijde silné světlo, spasí vás pouze země. Její hloubka – od 12 m“. Co to podrobněji znamená?Můžete žít jedině pod zemí. Na povrchu lidé rychle zemřou.

190. V jaké dimenze jsou naši andělé a jejich asistenti?
Dimenze pro ně není důležitá. Oni nepatří do rozměrů a jsou kurátory lidí.

191. Pomáhá hora Kajlas a jiné starověké komplexy? Jak a čím?Hora - ne, některé další body - ano.

192. Jaký je smysl pobytu (obrovského množství) mimozemských inteligencí (v 4., 5. rozměru) na Zemi?Země nepatří jen lidem. Nejste tu sami, a nikdy jste sami nebyli. Každý plní svou úlohu ve světě, do kterého přišel. Abyste se však vzájemně nepletli, nevidíte se.

193. Může se člověk rozvíjet nejen duchovně, ale rozvíjet i fyzické vlastnosti těla?Ano, ale pak budete muset vytvořit nová pravidla života. Potrava a stroje přestanou lidi podporovat. Ti, kteří vám vládnou, to nechtějí.

194. V čem je jedinečnost blížících se „Změn“ na Zemi v historii kosmu?
To je normální změna. Procházejí jí mnozí. Pokud byste byli Tvůrci, neprožívali byste to. Je to unikátní pouze pro žijící (přišedší). Mnozí přicházejí právě proto.

195. Jaký experiment se Zemí provádějí poslové ze Siria?
Je to od vás nepříliš vzdálená civilizace. Jejich konání vám jsou nepochopitelná, ale škodu nepřinášejí. Pro jejich život je to však velmi důležité. Velký kontakt se Siriem nebude.

196. Nakolik oprávněné je využívání vlastností pyramidových struktur v lidském životě a obecně v době „Změny“?
Pyramidy jsou schopné přenášet a přijímat signály. Antény, které umějí dělat lidé, jsou velmi jednoduché, pyramidy jsou jiné antény. Není možné je zapojit tak, jak jsou zvyklí to dělat lidé. Znalosti o připojení zde byly zanechány a nacházejí se na různých místech, včetně pyramid samotných. Jejich signál se podobá velmi, velmi dlouhé vlně.

197. Prozraď, jaká technika dechových cvičení je nejefektivnější v rozvoji člověka?
Reiki (pomoc Elfy).

198. Budou zničeny, zaplaveny nebo odplaveny budovy v procesu „Změny“?
Zničení nikdy nezasahuje nové. Jinak řečeno, vše se stane naopak.

199. K jakým katastrofám na Zemi může dojít, pokud póly planety nekontrolovaně změní polohy? Může někdo kontrolovat (usměrňovat) posun pólů?
Lidé nemohou ovládat zemské póly. Pamatujte si, že nejste na světě sami. Vaším úkolem je nepoškozovat přírodu, neubližovat jejím obyvatelům.
 

200. Jaké minerály mohou shromažďovat světlo a nepůsobí jako magnety?
Hliník, křemen.

 
201. Jaký máš vztah ke kočkám a delfínům?
Kočky jsou chytré. Někdy prostě jen trpí lidi, kteří nechápou to, co je kočkám už dlouho jasné. Kočka umí používat jednoduchý tok životní energie a pomáhá tak člověku, pokud ho má ráda. Kočce se můžeš líbit, když ji nebudeš otravovat.
Delfíni patří k nejchytřejším tvorům v moři a oceánu. Jejich intelekt je při výměně informací mnohem větší než rozum člověka. Ale tuto výhodu delfíni nepředvádějí, a tak to člověk nemůže správně hodnotit. Člověk také nerozumí, jak jinak může komunikovat. Z tohoto důvodu delfíni také nemůžou mluvit s lidmi, ačkoli se neustále snaží. Lidská řeč je pro delfíny velmi pomalá. Když ji poslouchají, stráví tím hodně času. Ne všem z nich se to líbí, a tak někdy člověku nevěnují pozornost. Člověk se musí naučit mluvit s delfíny, a nejen s nimi. Spolu s nimi uvidí svět úplně jinak. V něm se objeví nejen jiný čas, ale i jiná rychlost.
202. Jaká je budoucnost Ruska? Jaké jsou vyhlídky Ruska během „Změny“?Rusko, to je důležitá oblast. Zde proběhne velká část změn a transformací. Zde bude vytvořeno to „Nové“. Neopouštějte Rusko.
203. Kdo je to yeti - sněžný muž?
Je to obyvatel Země. Objevil se tu ještě před lidmi. Jeho rozum je jednoduchý, ale má schopnost komunikovat s ostatními paralelami. Žije daleko od lidí, protože kontakt s nimi nepotřebuje. Má k Zemi mnohem blíž než lidé. V těle sněžného muže je to, co v lidech budí strach. Takže sněžný muž se drží od lidí dál. Někdy strach mizí, jak někteří mohou vyprávět o nových setkáních. On přitom nemusí hovořit jazykem. Je schopen mluvit v mysli. Sněžní lidé mají význam, který je skrytý lidem, ale potřebný Zemi. Tak ho zachraňují a pomalu zpřístupňují celé oblasti planety. Pokud se člověk spojí se Zemí, je mu toto poznání zjeveno.
204. Jsou s nadcházejícími změnami spojeny i časté návštěvy jiných civilizací?
Ostatní navštěvují Zemi kvůli řešení svých vlastních problémů. Jakákoliv pomoc se provádí jen tehdy, když je potřebná také jim. V opačném případě budou dělat něco, co pro vás bude postrádat smysl. Často je pro ně návštěva Země nepotřebná. Jsou schopni vidět události na Zemi z místa, kde žijí. To umí dělat i člověk. Jejich příjezd na Zemi znamená potřebu měnit něco v reálném životě na planetě.
205. Proč někdy silně vibrují některé části těla?
Každý člověk reaguje na vlnách, které mu posílají ti, co jsou vzdálení. Lidské tělo je schopno přijmout takové vlny a reagovat na ně. Tyto vlny lze posílat i od člověka k člověku. Pokud pociťujete vlnu, nemusíte se bát. To je signál, že s vámi mluví. Ne na všechny vlny je třeba reagovat. Reakce znamená souhlas.
206. „Křemík bude základem“ - můžeš popsat podrobněji člověka, pokud se jeho základem stane křemík?
Křemík vejde do soustavy organizmu jako jeho část. To bude mnohem patrnější v souvislosti s jinými částmi. Bude se držet v červených krvinkách, bude součástí kostí na 11 %. Do organizmu se bude dostávat prostřednictvím jídla, při tom písek jídlem nebude. Lidské tělo se změní a bude ještě lépe vnímat vlny. Křemík umí rychle vést vlny a odrážet je jako zrcadlo.
207. Chtěl bych upřesnit něco o původu DNA. V přizpůsobování se „prostoru" DNA mutuje, nebo ne? Jak se přizpůsobuje a jak probíhá její vzájemný vztah s jemným tělem?
Když se tělo dostane do jiného světa, začne se vždy měnit. Změny probíhají různým způsobem. Pokud je nový svět hodně odlišný od rodné země, změny nastanou rychleji. Jemné tělo do jiného světa nepřechází. Vždy se nachází ve svém světě a s ním vstupuje do dodatečného pouta. Je to jako několik žárovek pracujících pod jednou baterií. Pokud žárovek bude příliš mnoho, baterie se rychle vybije, předchozí budou žít méně. Lidé to tak už dělali. Vypráví se o tom ve vašich starých knihách.
208. Při mutaci/adaptaci nebo úpravě se napojení na původní matici ztrácí? Je možné převést biologický organismus do stavu počátečního a neměnného? Čím to hrozí?
Komunikace se subtilním tělem se nikdy neztrácí, protože vy i ono – jedno jste. Pokud se budete často pokoušet změnit životní podmínky v těle, bude to hodně žárovek. Jedno světlo – to je tvůj rodný svět, kde jsi se narodil. Musíš žít tam.

210. Pověz něco o vědomí: Co je to vědomí, podvědomí, o úloze vědomí v tomto okamžiku, o evoluci vědomí, probouzení vědomí lidí v naší době, o Šrí Aurobindo a jeho knihách.
Vědomí, to je schopnost měnit a vnímat nabízené stavy. Vědomé, to je znalost toho, jak se mění svět.
Vědomí je dáno těm, kdo přišli různorodě žít. Všichni ti, kteří žijí s vámi na Zemi, mají vědomí. Tato vědomí jsou různá a někdy je nevidíte, nebo předstírate, že nevidíte. Pak si lidé začnou myslet, že jejich vědomí je osamocené a začínají hledat inteligentní bytosti. Ve skutečnosti inteligentní tvorové žijí ve vašem okolí a učí se u vás. Jejich informovanost ve srovnání s vaší je někdy velmi jednoduchá, a zdají se vám hloupí. Ale není to tak. Ti všichni mají rozum. Různé mysli jsou jedno a totéž. Pokud se spojí, vzniká „Velký Rozum“ existující vždy a všude. To lidé také stále ještě nechápou. Domnívají se, že rozum je povinen zdržovat se jen u některých. Mnoho lidí se bojí silné mysli, protože pak by si je mohla podřídit jako slabé mysli. Bohužel, lidé to tak dělají velmi často. Je to jejich chyba! Nemůžete dobývat a nutit násilím. Je třeba konat tak, aby druzí chápali, proč je třeba konat tak a ne jinak. Je třeba umět vysvětlovat. Vzhledem k tomu, že neumějí vysvětlovat, dochází k válkám. Když války zmizí, bude to první znamení, že lidé se naučili používat rozum, a to nejen pro sebe.
Chtěl bych, aby lidé nikdy nenutili ostatní dělat to, co se jim nelíbí, a nezpůsobovali jim kvůli tomu bolest. Jen je potřeba včas mluvit o tom, co je třeba udělat, a co nutné není. V opačném případě budou lidé dělat špatné věci a myslet si, že se to druhým líbí.

211. Od raného dětství jsem vždycky chtěl jakékoliv globální změny, například kataklyzmata... A myšlenky ohledně toho mě často navštěvovaly a navštěvují. To, co se vypráví o dalších změnách, chci velmi vidět, zúčastnit se toho. Můžeš mi vysvětlit, proč přicházejí v útlém věku takové myšlenky, v důsledku čeho?
Když na Zemi dochází k velkým událostem, nedějí se najednou. Přicházejí postupně, protože náš svět se mění velmi pomalu. Je to jako vlny v oceánu. Nejdříve přicházejí běžné vlny a pak vlna velká. Pokud můžete pochopit malé vlny, můžete připravovat druhé na ty větší. Mají to také pochopit. Někdy to není možné dělat, neboť lidé to odmítají. Pak budete muset jen pozorovat a učit se.

212. Jak se bude řešit problém s úvěrovými závazky v průběhu Změny?
Peníze nebudou třeba.

213. Sašo, v poslední době se objevila spoustu tvorů, kteří si říkají elfové. Na toto téma existují stránky Elfcheim a další. Co si o tom všem myslíš?
Elfové odešli ze Země navždy. Nechali po sobě orientační bod, který lidé vidí jako stříbrné světlo. Toto místo je pro ty, kdo jsou ochotni odejít jako elfové. Je svázáno s planetou Zemí a krouží kolem ní. Když se lidé nacházejí naproti, cítí, že orientační bod je blízko a vzpomínají si na elfy.
Někteří z lidí připravují k orientačnímu bodu cestu: vymýšlejí historii, kreslí, píšou. Tak také je možné k němu dojít. Ale každý dojde jen do takového místa, kde mu stříbrné světlo nemůže ublížit. Obecně platí, že toto světlo nepřináší újmu, ale když je ho příliš mnoho, může být škodlivé.
Elfcheim, to je místo setkávání pro mnohé z těch, kteří cítí a někdy i vidí orientační bod. Obracejíce se k němu, mohou se spojit s elfy. Čím blíže k orientačnímu bodu, tím silnější spojení je.
S elfy je možné hovořit nejen s pomocí orientačního bodu. Někteří s nimi mluví jako mluví s normálním člověkem. Vzdálenost a čas o tom nerozhodují.

214. Sašo, řekni prosím, jak odlišit pravdu od lži. Teď je na internetu hodně informací o roce 2012 a tak dále... Komu věřit? Jsou nějaké konkrétnější možnosti si to prověřit, než prostě cítit?
Lež tvoří jen lidé. Ve vesmíru lži nejsou. Chcete-li odlišit mezi „pravdou“ a „lží“, je nutné se naučit vidět nejen sebe, ale i jiné bytosti a také jejich světy, ve kterých žijí. To není jednoduché, lidé si zvykli pokládat Zemi za svůj domov. Ale domov je pro lidi všude, a to znamená, že můžou přijít kamkoli chtějí, pokud je taková možnost. Nelze přemítat, zda jít nebo nejít – je nutné to dělat. A když to uděláš, porozumíš tomu, co a jak je třeba dělat. Pak pravda a lež zmizí, protože jim přestaneš patřit. Nyní si myslíte, že bez nich nemůžete být. Tak to někdy dělají i moji kamarádi, když říkají, že nemohou být bez zmrzliny nebo hranolků.
V roce 2012 dojde ke Změně. Znalost o ní k vám už přichází jako vysoká vlna. Za ní budou ještě vyšší vlny. Pokud vstupujete do moře a nesvalí vás narážející vlny, dříve nebo později vás některá z nich zastaví. Upadnout není nutné, protože vlna může projít kolem vás. Obejde vás tehdy, když si uvědomíte, jaký to má smysl. Pokud vás vlna odejde, stejně se vás dotkne, ale jen mírně. Přitom vám předá to, co je nutné a co mělo být předáno při silném doteku.
Pokud chcete prověřit to, co cítíte, porovnejte své pocity s ostatními lidmi a zeptejte se sami sebe. Vaše odpověď je nejdůležitější.
215. Sašo, jak ty a tvá rodina žijete? Jaký máš pocit, když vidíš, že tvoji blízcí konají nesprávné činy, kroky - jak jim sdělíš vysvětlení? Skutečně existují okamžiky ve tvém životě, že někdy s někým nesouhlasíš, ale člověk vidí pouze to, co vidět chce.
Miluji svou mámu a tátu. S bratrem se občas pereme, když ubližuje, ale to není na dlouho, pak se usmíříme. Když jsem byl nemocný, staral se o mě, přinesl něco k pití, hrál si se mnou, a moje matka přicházela každou půlhodinu a pokaždé něco poléčila. Pokud bych se začal špatně učit, nadávali by mi a nutili by mě učit se víc. Mohu se urazit, ale pak si vždy uvědomím, že tak to má být. O tom, co vím, mluvím v podstatě jen s bratrem. Máma a táta si myslí, že fantazíruju, a jen se usmívají. Líbí se jim to, co „vymýšlím“, ale ne vždy tomu věří.
Někdy je těžké přesvědčit dospělé, že jsem něco neprovedl. Z nějakého důvodu si myslí, že jsou klamáni, a tak se stane, že aby byli uspokojeni, musím zalhat. Potom říct pravdu je velmi obtížné. Takže se snažím to nedělat a raději mlčím. Nevím o žádných špatných skutcích, kterých by se moji rodiče mohli dopustit. Miluju je moc a myslím si, že se vždy snaží jednat správně. Nu a můj mladší bratr je ještě příliš malý a moc toho nechápe.

216. Člověk má nyní obrovské možnosti v plánu poznání a učení - internet, různé esoterické knihy, školy - a zdá se, že to není náhoda. Vede to k prvním krokům k absolvování Změny? Na co je nejlepší obrátit pozornost? A čeho se vyvarovat?
To, po čem nyní lidé jdou, se stanoví obtížněji. Co byste měli vědět, se ukazuje, jak se stáváte součástí tohoto vědění. Toto vědění je jedno. Nemůže být rozděleno, ale studovat ho je třeba postupně. Každý studuje, jak nejlépe umí: číst, psát, kreslit, dívat se, mluvit. Každého pozorně poslouchají, jestli se stává zjevným (očividným). Pokud jsou lidé líní a nedělají to, přestanou si jich všímat, a oni pak musí dělat velmi rychle a hodně. Musíte najít něco, co s vámi souzní. To je - vaše. Pokud cítíte z tématu chlad, neberte ho, je pro vás nebezpečné. Není možné si brát to, co vás udělá příliš těžkým uvnitř. Lidé by měli být vždy lehcí, takovými byli vytvořeni.
217. Jak se stavět k channelingu – je jich mnoho a dávají mnoho různorodých informací a předpovědí.
Ti, kteří s vámi mluví, vám předávají poznatky. To se děje vždy jednoduše a pochopitelně. To však neznamená, že použijete jednoduché kroky a krátký čas. Pokud to tak získáváte, pak přemýšlejte proč. Někdy za vás totiž někteří přátelé začínají přemýšlet. Tak to nejde dělat. Myslíte jedině vy, protože poznatky jsou dávány vám. Ten, kdo dává informace, je váš přítel. Musíte pochopit a vědět, že důvěřujete jemu a chápete jeho. Pokud tomu tak není, nikdy nepochopíte, o čem hovoří. Člověk může vybrat, co potřebuje a co nikoliv. To není ani „dobré“, ani „špatné“.

218. Sašo, řekni prosím tě, můžeš dát několik rad, jak se připravit na Změnu?
Nutná bude kvalita vnímání a pochopení toho, co se děje. Lze to nazvat všímavostí, která předchází. Pokud budete vědět, jak mluvit s někým, kdo něco ví, pak průběh Změny bude pro vás snazší. Pokud to můžete udělat na dálku - bude to ještě lepší. Pak bude nutné najít sílu zbavit se pocitu, který vás nutí pochybovat dokonce i tehdy, když je vše jasné. Tato opatrnost není nutná, pokud lidem překáží.
Ještě je třeba se naučit vycítit, co může udělat jiný nebo co se udělá lépe společně, protože sami lidé málo dělají. V tom případě ale nemůžete pracovat na sobě.

219. Co víš o Nibiru, o jejím vlivu na nás, a roli, kterou hraje v naší sluneční soustavě?
Nibiru je součástí sluneční soustavy. Vaši vědci už pochopili, že patří k systému a ovlivňuje ho v některých obdobích. Nibiru mění pohyb planet i to, co se děje na Slunci. Na Slunci změny nastávají po tom, co proběhnou na planetách, protože planety předají změny Slunci v pohybu.
Nibiru přinese změny, které se musí stát. Budou spojeny s klimatem a lidským zdravím. Lidé nepotřebují bojovat, ale hledat možnosti přizpůsobení se novým podmínkám. Pokud to nepochopí, dobré životní podmínky pro všechny nepostačí.
220. Proč je nutné se naučit postarat se o své věci při Změně?
Pokud můžete udržet formu, když ta se chce nejvíce změnit, znamená to, že máte schopnost ukládat a využívat znalosti o světě, který je vytvořen vámi samými. Tehdy dovedete, pokud to bude nutné, vrátit kdykoliv podobu věci, nebo alespoň vyprávět o tom, jak vypadala. To je třeba těm, kteří přijdou po vás.
221. Drunvalo Melchizedek říká, že lidé budou odcházet po vlnách. Celkem budou 3 velké vlny. Zůstanou miliony, tak řekl.
Přijdou nejen 3 vlny. Bude jich 8, ale ostatní přijdou tehdy, až vy už na Zemi nebudete. Odchod lidí ze Země bude nutný proto, že ne všichni se mohou přizpůsobit Změně. V tom případě bude lépe odejít a nepřekážet těm, co zůstanou. Zda odejít, nebo zůstat, bude muset řešit každý sám.
 
222. Kdysi jsem ve snu viděl, že Moskva byla ve vodě až po 7. - 8. poschodí. Jiní také měli podobné sny. Myslíš ohledně našeho hlavního města – utone, nebo vydrží?
To, co říkáte o výšce hladiny vody je jedna z variant vaší budoucnosti. Platí na 81 %, ale ještě se to nedovršilo.

223. Sašo, proč tolik lidí na světě užívá drogy, především v poslední době?
Narkotika dávají možnost přemístit se v duchu do míst, kde se cítí lépe než nyní. Na toto místo se ale dá dostat až tehdy, když člověk změní sebe samého a ne s pomocí čehokoliv. Pokud změny neudělá člověk sám, pak platí za to, že se v tom místě objevil dříve, než měl. Daň za to je opakující se život, člověku je odebrán čas i rozum.
Lidé jsou k takovým přemístěním vedeni proto, že se tak v průběhu života začínají zamotávat do nedobrých věcí. Tehdy je jim pomáháno, ale tak se to dělat nedá. To není opravdová pomoc a není potřeba ji přijmout. Ti, kdo ji nabízejí, dělají to s nekalými úmysly.

224. Co je to čas? Existuje-li něco mimo čas, jak se tam dostat? Nakolik je budoucnost předurčená a jak se mění?
Už jsme hovořili o tom, že čas si vymyslel člověk. Mimo váš svět čas neexistuje. Až se objevíte za předělem vašeho světa, uvidíte to a pochopíte. Mimo čas existuje vše, co vy nyní nevidíte. Dá se tam dostat pouze tehdy, když dokončíte svůj život. A ještě někdy se tam dá dostat, ale ne na dlouho: může se to stát během života, když položíte velmi zajímavou otázku. Taková otázka se zadá najednou v několika světech a ten, kdo ji položil, je přenášen jako program v televizi. Na Zemi je také možné takové přenosy přijímat, ale lidé - kdoví proč - sestrojili raději své televize. Vaše budoucnost je určena navždy a není možné to změnit. Ale vy si vybíráte, v jaké formě bude. Forma se mění, kdykoliv cokoliv pochopíte ve světě, v němž žijete. Jakýkoliv váš skutek ji mění. Je možné to dokonce pocítit, pokud je pochopení nebo skutek závažný. Budoucnost má jak jednotlivec, tak i skupina. Tehdy se mění značně obtížněji, ale je to zajímavější. Pak je třeba, aby lidé, kteří si to přejí udělat, byli často společně a společně přemýšleli. Je možné se i prostě přátelit.
225. Čím se zhoršuje zrak a vzniká krátkozrakost a dalekozrakost? Jak se takové nemoci léčí – v průběhu života, jak jsi řekl, nebo jinak? Je možné dostatečně a jednoduše odstranit příčinu?
Pokud vidíte jen blízko, nepotřebujete se často dívat do dálky. Potřebujete studovat svět, který je blízko vás. Proto vám byla dána krátkozrakost. Kdo vidí jen daleko, ten se ještě nenaučil pozorovat to, co je dál od něho. Takový člověk umí dobře dělat sám, ale těžko spolupracuje s druhými.
Když si takoví lidé nasadí brýle, jejich rychlost chápání toho, co už dobře umějí, roste, a začínají to dělat daleko lépe než druzí. Brýle v tom mohou pomáhat, ale neopraví to, co máte dělat.
Zrak se nezkazí, stavá se jen takovým, jaký je člověk. Jiným případem je, když je na oku ranka. Tehdy je potřeba, aby pomohl lékař. V ostatních případech však vše závisí na člověku. Je-li problém v rance, pak vám pomůže lékař, pokud se objeví povlak na oku nebo se mění vidění, znamená to, že se měníte vy. Chcete-li to zastavit, pak je nutné se změnit. Tehdy se však příčina může nacházet i v jiném čase.

226. Kdo určuje poslání člověka na Zemi? My sami, nebo nějaké vyšší vědomí? Co se děje s člověkem po smrti? Co se stane s člověkem, když své poslání z nějakého důvodu nemůže vyplnit?
To, s čím člověk přichází na svět, se určuje tehdy, když ještě není člověkem a vybírá si, kde se narodí. Když je výběr uskutečněn, už se do konce života nezmění. Odejít z času dříve nelze – tehdy totiž to, co jste vybrali, vám škodí, protože se to pokazilo. Když člověk začíná život, může měnit cestu toho, jak cíle dosáhne. Tento výběr je zajímavý i pro ty, kdo pro život člověka vytvářejí podmínky. Oni dohlížejí, protože v tom je hlavní smysl všeho probíhajícího. Pomohou jen tehdy, pokud nastávají v životě větší změny. Ale tyto změny častěji přicházejí právě od nich.
Po smrti člověk chápe, zda dosáhl toho, co chtěl... To se stane velmi rychle. Pak přihlížejí i ti, kdo pro něj život sestavili. Pokud se člověk v životě málo snažil a z nějakého důvodu nemohl dosáhnout požadovaného, pošlou ho žít znova. Tentokrát však bude pro něj život těžší. Ti, kdo plánovaného dosáhli, předvedou to všem a odeberou se dál. A to už nemusí být život.
Ti, kdo odmítají dál žít uprostřed života, jednají hodně špatně, protože musí být zachráněni od dopadu toho, co jim bylo dáno pro život. Takoví lidé jsou trestáni přímo ve světě, kde toto udělali. Trest trvá tak dlouho, dokud nepochopí, co udělali druhým, když tak postupovali. Takovým lidem je třeba pomáhat, dokud se nacházejí na světě. To nejsou špatní lidé, ale prostě slabí. Slabý neznamená špatný. On jednoduše neumí využívat to, co mu bylo dáno, a špatně se učí. Pomoc přijde jen když je snaha učit se, není-li, pak člověk zůstane sám.
 
227. Je pravda, že Bible a ostatní religiozní literatura je jen projekce nějakého vyššího světa do vědomí průměrného člověka jako způsob motivace bez objasnění reálného procesu? Je člověk na Zemi schopen pochopit skutečné uspořádání vesmíru?
Bible i jiné staré knihy vám vyprávějí o tom, jaký je váš čas. Lidé to nechápou a snaží se v tom najít něco zásadního. Jen jak to najdou, říkají, že to je Bůh, a modlí se k němu. Prosí tím sami sebe.
„Vyšší svět“, to jsou také lidé, ale „potom“. To, co nazývají vyšším světem, tím není, ale je to svět, který byl dříve než Země, nebo především to. Pochopit, že je to jedno a totéž, není lidem v současnosti téměř možné, protože jejich poznání spí a je rozděleno. Lidé sami sebe dělí na vyšší a nižší a totéž pak vidí v zrcadle světa. Vidí tam sami sebe, ale nechápou to.
Aby bylo pochopeno, že vše je jedno, je nutné spojit minulé a budoucí v současném. Tehdy uvidíte, že žijete v takovém světě, o jakém se mnohým jen snilo. To bude Odhalení. Pokud v to uvěříte a přijmete to, taková doba už zůstane navždy. Potřebujete projít třemi stupni a ze třetího se podívat na vesmír. Všechny ostatní stupně nejsou určeny pro člověka.
228. Co je to čára osudu? Odkud se bere na ruku člověka? Existují předurčení osudu několika lidí, kteří musí vyplnit společné poslání? Co se stane, když lidé tomuto poslání vzdorují?
Linie života vzniká, když člověk přichází na svět. Ukazuje směřování, které je člověku dáno. Toto směřování ukazuje na jádro člověka a odlišuje ho od druhých. Stačí ukázat dlaň, abyste o sobě druhému vyprávěli. Ale vím, že na policii z nějakého důvodu berou jen otisk palce… Osud nebo program života je definován s narozením a nemůže být změněn. Přidělený osud znamená, že u takového člověka je velmi malá možnost ještě změnit cestu k dosažení jeho životního cíle. Jestli má být člověk svázán s mnohými lidmi, to se také ukazuje, ale jen zřídka se to projevuje jako předurčení už na začátku. K tomu nedochází proto, že takovému člověku je třeba se zpočátku připravit. Ale ti, kteří jsou jeho vrstevníky, budou vidět, že je neobyčejný.
Jestliže se člověk odkloní od svého úkolu, jeho směřování se změní. Může se změnit velmi silně a zabránit mu odejít předčasně. Nebo to může být obráceně: člověku zabrání udělat to, co je třeba, protože v tomto životě si nemůže vybírat, neboť jeho předchozí volby byly neúspěšné, a on se tomu nenaučil.

229. Proč některé země Změna ovlivní více a některé méně, na čem to záleží?
Závisí to na tocích, které na Zemi existují. Tyto toky se musí změnit. Nejsilnější toky budou na souřadnicích 25.19 sev. šířky 28.19 vých. délky a na 23.08-8.01 části Země tak, aby odpovídaly tomu, co se brzy objeví. K tomu je třeba nových podmínek a ty se vytvoří. Státy postupně ztratí svůj smysl. Potom budou existovat celkem tři státy pak a z nich se zformuje jeden. Lidé přestanou věnovat pozornost tomu, kde kdo žije. Budou moci cestovat, kam chtějí, protože jich bude málo.
 
230. Nyní je doba velkého půstu pro pravoslavné. Předpokládá se, že tato doba vede k duchovnímu rozvoji člověka (protože v tu dobu ti, kdo dodržují půst, čtou kající modlitby, konají dobré skutky atd.) Myslíš, že dodržováním pravidla velkého půstu se zlepší duchovno?
Ano, změnit energii ducha je v době půstu možné. Proto se také dodržuje. Doba půstu připadá na období každoroční změny energie Země. Někteří se umí na ni přeorientovat i bez půstu, ale pro jiné je nutný. A někteří při dodržování půstu dokonce onemocní. To je také přepojení, pouze silnější. Když čtete modlitby, zvuk vašeho těla se stává silnějším a hledá sobě rovné. Když se takový zvuk nablízku nachází, vzniká čistá odezva. Ta může růst. Čistá odezva z vás odebírá to, co znít nemůže a je ve vás chybné.
231. První předpověděl brzký konec první světové války, druhý předpověděl rozpoutání druhé světové války, a konečně třetí obsahoval varování před zbraní neslýchaně ničivé síly, která způsobí podivný, velmi jasný záblesk. Zápisky Lucie o varováních Boha (Fatimské proroctví, pozn. překl.) nikdy nebyly zveřejněny, zůstaly spolehlivě ukryté v hlubokých sklepích v srdci Vatikánu.
S dětmi v roce 1917 nehovořila Panna Maria. To byl pouze obraz, aby se děti nelekly. Bylo potřeba je zaujmout a přesvědčit, a nejen je, ale i dospělé.
To, co bylo lidem předáno, mělo změnit jejich běh vývoje, urychlit jej. Vatikán se zachoval správně, když tyto informace skryl. Takové znalosti nelze lidem dávat předčasně. Ti, kteří je předávali, porušili zákon. Lidé museli projít tím, čím prošli, jinak by jejich poznání nepřineslo prožitek, který dostali. To, co lidé dostali, není pro ně podle jejich názoru vždy příjemné a dobré, ale je to jejich skutek. Tyto skutky lidé zamýšlejí a uskutečňují sami. Je třeba uskutečňovat to, co se ti líbí, a to, co chápeš.

232. Brzo bude léto, doba prázdnin a dovolených. Zdá se mi, že na Zemi je hodně míst, která je dobré navštívit kvůli jejich zvláštnosti. Říká se, že místo, kde se narodil, člověka podmiňuje. Tak se říká, že Krym je místo spojení nebe a země. Podobně na tom je mnoho jiných míst. Myslíš, že je oprávněné se domnívat, že na Zemi jsou dobrá a špatná místa? Je možné je na mapě najít pomocí biolokace (kyvadla)? Které místo na světě pokládáš za velmi dobré?
Na Zemi jsou významná místa. Na nich je člověku vždy dobře. Je to v Austrálii 28.36--13.04. Krym je také dobré místo, ale blíž k východu. Tam, kde se spolují moře a země, spojuje se i jejich nálada. Tato spojení jsou vždy správná. Kdykoliv se nacházíš v místech takových spojení, stávají se správnými i tvoje vlastní spojení. Proto se mnohým líbí jezdit k moři a odpočívat tam. Dobrá místa pro oddych se nacházejí různě. Když to zkoušíte dělat s pomocí kyvadla, pak na toto místo odesíláte svou myslí část sebe samého. Potom, když se ona část vrátí, působí na ruku a ta ukáže výsledek. Je možné se obejít i bez kyvadla a prostě odeslat část sebe sama tam, kam je třeba, a snažit se uvidět a procítit to, kde se ocitla.Tam by měly být čisté barvy a pocity lehkosti.
233. Co si myslíš o Sai Babovi?
Sai Baba je moudrý člověk. Vypráví lidem o základních zákonech světa, kde žijí, stará se, aby pochopili to, jak tyto zákony hledat a jak je dodržovat. Ale zabývá se pouze vaším světem. Z nějakého důvodu se snaží být učitelem více než je nutné.
234. Je pravda, že v procesu Změny proběhnou neobvyklé události v historii kosmu: přestoupíme přes „oktávy“ vesmíru? A kam půjdeme potom, to nikdo nezná?
Proběhne přechod na jiný „tón“. Vše bude znít nově. Bude to jako pěkná hudba, kde všichni hrají správně a nikdo nechybuje. Ti, kdo dělají chyby, zůstanou se učit.
235. Pomáhá ti Elfhi při formulování informace už při jejím příchodu, anebo informace přichází k tobě sama od sebe?
Informace přichází ke mně sama. Elfhi mi pouze objasňuje to, co je těžko pochopitelné. Někdy to zvládám sám pochopit rychleji.
236. Řekni, Sašo, jak k tobě přichází pochopení toho, zda platí to či jiné?
Je to jako puzzle. Zpočátku se ukáže celkový obrázek a potom se rozsype na kousky. Tyto části se připojují jedna k druhé jen tehdy, když si vzpomenu, jak se spojují mezi sebou dvě i více částí. Když to nepochopím a obrázek se znova neobjeví, zapomenu to. Ve skutečnosti se ne vždy informace předává jako obrázek. Mohou to být slova. Slova mohou vysvětlovat nebo kreslit. Přicházejí tehdy, když se položí otázka. Není třeba hledat odpověď, důležité je správně položit otázku.
237. Jsou taková mimořádná proroctví o záblesku záření, o tom, že lidé uprchnou žít pod zem a změní strukturu organizmu na křemičitoorganickou. Nakolik je tato informace přesná a nakolik jí věříš ty?
To nejsou proroctví. To jsou znalosti. Existují nejen ve slovech, ale i ve tvaru. Tento tvar se nachází v podmíněné budoucnosti pro lidi, ale čas zde nemá smysl. Smysl má to, čím se lidé stanou ve svém rozvoji. Nynější rozvoj je k tomu vede. Kromě budoucnosti se tato znalost nachází ještě v minulosti. To znamená, že pohyb k takovému tvaru začal mnohem dřív, než si myslíte. A začali ho lidé.
238. Informace o budoucnosti je ve skutečnosti od nás nám nebo to je nápověda odtud z budoucnosti? Od nás samých sobě nebo od někoho, kdo je víc než my? A pokud informace přijde, je to šance něco změnit nebo naopak - šance uvidět na vlastní oči nevyhnutelné?
Informace o budoucnosti byla vždy lidem vlastní, protože vesmír se vyvíjí ne po linii, ale v kruhu. Když se podíváte najednou ze všech stran, změní se v kouli. V této kouli nemá smysl vést linie, protože koule je vždy uzavře do kruhů. Žijíce v kouli se domníváte, že žijete na ní. Je to směšné, protože pak kouliček vzniká velmi mnoho, úplně jako o některých svátcích. Je tam taková mašinka, která neustále vypouští balónky a děti je rády chytají. A balónky září všemi barvami duhy, díky nimž jsou krásné. Vaše balónky jsou také krásné, ale nemá smysl je nafukovat. Když nafouknete svůj balónek, jen napodobí kopii zeměkoule, která už je. Pokud nafukujete balónky, pak je musíte umět i chytat. Děti to dělat umějí a dospělí jim za to nadávají. Prasklý balónek, to je nápověda od Velké koule.
Když chytáte svůj balónek, nechá vás uvidět to, co předtím zakrýval. Je-li váš balónek vždy s vámi na nitce, můžete uletět spolu s ním, je-li lehký. Tehdy se ale může stát, že budete také klesat a to může být velmi bolestné. Lidé nemohou létat na vzdušných balóncích, ačkoliv velmi rádi létají na vzdušných balónech. Mně se vzdušné balóny velmi líbí... Jsou takové velké a jasně pomalované, že se někdy i mně samotnému chce na nich uletět.
 
239. V roce 2003 se mě najednou zmocnilo jakési osvícení, prostě v jeden moment jsem pochopil a uviděl budoucí změny. Od té doby mě něco táhne a tlačí, z čehož jsem pochopil, že se mám připravit na život po Změně. A cítím, jaký je to cíl, ale nemohu dosáhnout na jeho smysl, mám sice jasné, ale jen útržky z minulého a budoucího života a poznání. Sašo, můžeš mi říci, zda je hodně takových lidí, a co v takovém případě dělat, proč tu jsou?
To, co jste popsal, se děje lidem, kteří tuší události ve vesmíru, a to nejen v budoucnosti. Takových lidí není mnoho, ale brzo jich bude více. V poměru k ostatním jich však stejně bude málo - 1 : 3158. Jestliže budete mluvit o tom, co se blíží, s těmi, kdo nechápou, budou vás pokládat za hlupáky a jako k hlupákům se k vám budou chovat. V tomto případě bude zlé to, že nebudete moci dát informaci všem lidem, a ona bude potřebná.
To, co vy cítíte jako cíl, projeví se o něco později: poté, co pochopíte, co jste přijali. Bude třeba žít život obyčejných lidí, starat se o pochopení toho, co se děje ve světě, a to nejen skrze noviny a televizi, ale také z rozhovorů a změn v přírodě. Musíte se dívat, přemýšlet a chápat sami, někdy s pomocí knih. Je třeba porozumět, proč takové změny přicházejí, z čeho vznikají a k čemu vedou. Musíte se naučit sbírat různé modely od tvůrce, který tu byl před vámi. Tyto modely mohou být správnými i nesprávnými. Je-li model nesprávný, sám sebe zničí. Učte se hovořit s lidmi jako vy na dálku.
 
240. Existují ve skutečnosti andělé strážní?
Ano. Jsou vždy s vámi.
 
241. Co znamená nošení kříže na krku?
Je to znak otevřenosti.
 
242. Sašo, můžeš napsat krátký přehled, jak žít indigo… kterých 10 bodů bys dal na první místo?
1. Být člověkem.
2. Usilovat o poznání.
3. Vědět, jak je uspořádán svět/vesmír.
4. Chápat, že nejsi sám.
5. Vždy být tím, kým je.
6. Nacházet nové a spojovat to se světem.
7. Žít ve světě a se světěm současně.
8. Nezapomínat, že jsi přišel žít.
9. Užívat to, s čím jsi přišel žít.
10. Stát se světem/vesmírem.
Zadali jste otázku, která vyvolala největší zájem. Díky.
Odpovědi byly podány v maximálně zformulované formě (připomněl Elfi).

243. Vidíš, vnímáš takové lidi, kteří vedou tisíce a lidé o tom ani nevědí? Jaké mají cíle?
Velké množství lidí nemůže vést jeden člověk. Dokonce ani prezident nevládne sám. Pomáhají mu. Ti, kdo pomáhají, spojují své znalosti v jeden celek a současně přijímají řešení, vytvářejí myšlenky. Ti, kdo řídí, nikdy nejsou vidět jako prezident. Prezident, to je člověk, na kterého je třeba obracet pozornost, poslouchat ho, jít tam, kam on říká. Je to ten, kdo říká, jak co udělat, vidět, jak věci fungují a snaží se vytvořit co nejlepší průběh událostí. Nejlepší však neznamená dobrý.
Nikdy neuvidíte ty, kdo vás ovládají. Jste tak stvořeni. Lidé jsou vykonavatelé. Vykonávají do té doby, než začnou chápat, co se děje. Pak jsou z výkonu osvobozeni. Osvobození znamená, že výuka byla hodnocena na jedničku. Poučení musí být důkladně pochopeno. Vše probíhá tak, jako v běžné škole. Tam se děti také musí učit a pak vyprávět o tom, co se naučily. Rodiče posílají děti do školy a sledují, jak prospívají. Kontrolují jejich žákovské knížky: sledují jejich ocenění i napomenutí. Stejně to probíhá u dospělých.
V mnohých náboženstvích však milující Bůh odpouští hříchy. Zabil jsi, zmrzačil, týral, morálně jsi upadl… poprosil jsi o odpuštění - a jsi čistý?!
Jestliže člověk ublížil druhému, musí být potrestán. Trest přichází vždy, a pokud před ním utíkáš, bude ještě horší. Prosit o odpuštění je možné, dokonce nutné. Nemusí ti však být odpuštěno hned. K tomu například moje matka potřebuje více času než táta. Ale táta zase dostane víc za urážky.
Lidé neodpouštějí hned proto, že musí nejprve pochopit, co mají dělat. To, co proběhlo, neviděli, ale stalo se. Je to neočekávané. Zde je nutné se zastavit. Dlouhá zastávka škodí těm, kteří se v této situaci ocitli. Tehdy lidé začínají nenávidět jeden druhého. Prosba o odpuštění znamená, že každý pochopil, co se stalo, a neuráží se. V životě to tak však není. Lidé se sice snaží odpustit, ale neodpouštějí a urážejí. Urážka dopadne na lidi jim podobné těm. Ti nic neudělali, a tak jsou rozzlobeni na toho, kdo udeřil. Je to stále těžší a těžší pochopit. Vzájemné porozumění končí a začíná nenávist. Následuje válka.
Když se řekne „promiň“, je to výzva k usmíření. Je třeba odpovědět a pochopit. Osvobodit se od poškození urážkou mohou pouze společně - ti, kdo v tom měli účast. Bez újmy lze ublížit jen jednou.
Ti, kteří odpouštějí a přitom nevědí, co se stalo, se také dopouštějí chyby. Tuto chybu uražení přijmou, a pak se stává obtížnější pochopit jiné křivdy. Proto budou i nadále chodit k tomu, kdo stále odpouští, dokud docela nezapomenou říkat „promiň“.
Jindy odpouštějící může naučit odpouštět druhé. Tehdy je to učitel. Přináší poznání a čeká, až to lidé pochopí. Když lidé nechápou, přeruší vysvětlování do té doby, dokud jim předané poznání nepoužijí.

244. Dívám se na lidi a všechno, co dělají se mi zdá mělké, nepotřebné. I u mě tomu tak bylo, ale v poslední době tenhle pocit ve mně zesílil. A když jakoukoliv informaci nepochopím, ona se najednou změní v pocit a celkově v poslední době žiju velkými očekáváními. Jak je to možné vysvětlit?
Lidé se začali chovat mnohem hůř, než by měli. To je špatné. Nechápou, že se od toho odvíjí jejich budoucnost. Všechno se k nim časem vrací a působí jim to stejně zle, jako to oni dělali druhým. Kvůli tomu se lidem zastaví pomoc.
A vaše pocity, to je rozhovor, ale daleko jednodušší. Protože nerozumíte tomu, co se vám říká vesmírným jazykem, používá se vašeho těla, abyste si to přeložili.
 
245. Mám takovou otázku, zda je možné se naučit vidět auru lidí?
Ano. Kvůli tomu se musíte naučit vytvářet barvy a řídit se jimi. Vycházíte ze znalostí svých vlastních barev, kterých máte sedm. Aura je daleko větší než vaše tělo, proto se barvy slévají v obraz, v němž je třeba se naučit vidět tvary.
246. Někdy v 90-tých letech jsem najednou pocítil, že mám křídla (nebeská), mohu je narovnat, ale nevím, na co je mám a jak je mohu používat.
Když cítíte, že můžete létat, znamená to, že vaše energie se blíží maximu. Je nutné ji vypustit. Můžete to udělat tak, že se vznesete nad Zem, ale můžete zůstat i na ní. V prvém případě energie zmizí rychleji, užitku z ní však bude více. Podle toho, jestli energie byla vynaložena správně, objeví se u vás onen pocit znova.
247. Jak ty sám pociťuješ změny ve světě, jmenovitě na sobě?
Změny se stávají více zřetelné. Jsou znepokojivé, protože neprobíhají tak, jak bychom si přáli. Myslím, že se to rozšíří i na lidi.
248. Proč nám pomáháte? Kultivujete lásku?
My nepomáháme lidem. My objasňujeme situaci. Události proběhnou v každém případě. Chápání „lásky“ je lidské, zvýšit ho můžete jedině vy - lidé
249. Mohou se obyvatelé Země stát těmi za Předělem?
To není úplně správná otázka. Vy jste částečně jako my, ale nerozumíte tomu. Existuje pojem „rozvoj“. Je spravedlivý pro vás i pro nás. Je to jako ve škole: je třeba se učit po ročnících. Základní škola jednou skončí. Ale škol je několik. Vy i my si vybíráme, do jaké postoupíme dál. Pokud to neuděláte, nebudete zvládat žít.

 

 

 

250. Kolika-dimenzionální je náš vesmír?
Tolik, kolik určí člověk.
251. Co je za Předělem?
Nepochopení.
252. Po tvých předpovědích cítím bezvýchodnost. Mám dva syny a chtěla bych ještě dcerku, ale teď přemýšlím: proč, když tolik lidí zahyne?
Děti se rodí bez ohledu na Změnu. Pokud chcete rodit, pak toto přání tam není jen tak. Bezvýchodnosti není, pokud se snažíte přicházející pochopit. Bezvýchodnost se objevuje tehdy, když se snažíte zůstat v tom, co bylo.
253. Má souvislost abnormálně chladná zima v minulém roce a teplá zima a jaro letos s přicházejícími změnami?
Ano. Změny se nejdříve projeví v přírodě.
254. Jakou informaci v sobě nesou kruhy v obilí?
Předávají vám obrazy, které je třeba poskládat dohromady a porovnat s těmi, které jsou ve světě (vesmíru?). Pak pochopíte, co vám chtějí sdělit. Je to základní jazyk komunikace.
255. Sašo, pamatuješ si svůj předchozí život? Kým jsi byl?
To není potřeba znát. Když přicházíte žít, paměť na to, co bylo, mizí. Povědomí o životě, který byl, překáží v životě současném, pokud pochází od vás samotných. Všechny vaše vědomosti se nacházejí v poli planety. Tam se lidé musí obracet. Ať jste kdokoli, vždy předáváte vědomosti do společného pole. Pokud to nebudete dělat, lidé se přestanou vyvíjet a vy také.
256. Mám často pocit „stropu“. Všechny myšlenky už už dosahují určité úrovně uvažování, a když se nacházíš úplně blízko rozuzlení nebo odpovědi na svou otázku, odvedou tě, odvlečou nějakými hloupostmi nebo prostě nemůžeš jít dál, narážeje na tento strop. S čím souvisí podobný pocit, co to znamená?
Tak to musí být. Je vám dán čas, abyste pochopili to, co jste dostali. Ne vždy a ne vše je pochopitelné hned. Nesnažte se jít vřed, když vám říkají, že je nutné se zastavit. Jít vpřed je potřeba až tehdy, když rozumíte.
257. Co si myslíš o vyprávěních o Anastázii, která žije v ruské tajze? O ní píše a s ní se setkává V. Megre. Už mnoho tisíc lidí zaujala její idea rodového hospodaření. Může to pomoci při Změně?
Myšlenka Anastazie je zajímavá, ale uplatňuje se nesprávně. Lidé nemohou být nuceni k tomu, co dělat nechtějí. Nelze to spojovat se zákonem o vzájemném chování, který jsou povinni dodržovat všichni. Chybou Anastazie je, že stanovuje své zákony, které se odlišují od těch základních ve světě. Z toho důvodu nelze vytvořit osadu, ale kolonii. Kolonie bojuje za přežití, ale to není nutné. Nutné je přizpůsobovat se k měnícím se podmínkám života.
Je mi známo, že podobná hospodářství byla na Rusi i v Rusku. Taková hospodářství dají nezávislost v životě, ale zároveň mohou lidi rozdělit a přivést je k nevraživosti, protože se bude objevovat stále více a více dětí. Rodové statky mohou být tehdy, když se stanoví, kolik a kdy se může narodit dětí. V takovém případě se lidé přestanou znepokojovat otázkami, kde najdou jídlo a budou se zabývat poznáním světa. Nyní se téměř všichni lidé zabývají zajišťováním potravy a odpočinku. A takový život přináší málo poznání.
258. Co se stane s dušemi těch, kteří sešli ze své cesty a padli do rukou nepochopitelné síly, jak my říkáme, sami sebe „spálili“?
Lidé vždy všechno dělají dobrovolně. Aby jim nebylo něco vnuceno, musí si umět vybírat. Výběr dělají jenom jednou. Jestli to nepotřebujete, nevybírejte. Pokud jste však vybrali, musíte předvést sebe ve vašem výběru a ne od něj utéci. Jakmile se předvedete, dostanete možnost vybírat znova. Jestli se svého výběru zřeknete, přinutí vás ho přijmout, protože je nyní pouze váš. Každý má svou cestu. Každá cesta je zkouška. Znalosti o zkouškách jsou dostupné všem. Tím, že se k nim obracíte, učíte se a to pomáhá při výběru.
259. K čemu jsou potřební takoví lidé, kteří ve svém životě vrší chyby, je takový člověk Zemi potřebný?
Ano, je. Země – to je škola. Vy jste žáci. Ve škole se nepovoluje dělat to, co jí škodí. Tak je tomu i tady. Ve škole na všechno dohlížejí ředitel, jeho zástupce a učitelé. Na Zemi také jsou vaše chyby vašimi zkouškami, prostě přitom sbíráte zbytečné modřiny. Takové mají děti velmi často. Za modřiny nás rodiče nekárají, ale když příliš bolí, pomohou bolest oslabit. Tak je tomu i na Zemi. My i vy se učíme. A učit se je třeba dobře. Špatný žák bude mít boule a modřiny vždy. Někdy zmizí, aby se pak objevily nečekaně, pak to je velmi bolestivé a bolest nelze oslabit. Takový člověk si to zaslouží, protože sám chtěl, aby ho to bolelo.
Mnozí zkoušejí přenést svou bolest na druhé. To je však velký prohřešek proti zákonům vesmíru. Tehdy se bolest vrátí znova, ale tentokrát daleko silněji. Tak se bude dít, dokud si člověk neprocítí bolest celou až do konce.
260. Opravdu potřebujeme lidi s nízkým duchem?

Duch nepřichází slabý. Slábne zde. Příčin je mnoho. První z nich je zábava. Každá zábava se člověku dává za něco. Pak je to správně. Pokud ale člověk dostává potěšení na úkor druhých, porušuje Zákon, zabíraje to, co náleží druhému, bez jeho souhlasu. Pokud navíc ten, kdo bere, obraného k souhlasu nutí, je to narušení trojnásobné. Potom jeho duch začíná ztrácet sílu. Jeho touhy se ztrácejí, protože program života se začíná zamotávat. Takový člověk se stává za života mrtvým. Bude velmi chtít žít, ale to bude velmi složité.

261. Jak lidi vysvobodit ze zajetí snu?
Sen, to je výběr člověka. Nemusíte za něj nic řešit. Budou-li něco potřebovat, zeptají se. Pak můžete pokračovat.

262. Planeta Faeton. Jedna z krásných planet minulosti. Na Faetonu byla válka. Jelikože nezvládl sluneční energií, rozletěl se v termojaderných explozích na kusy. Naši planetu vyhubil. Podle jednoho zdroje měl 12 měsíců. Dnešní Luna a Pluto jsou jeho bývalé měsíce. Současní astronomové se domnívají, že po Faetonu zůstal pás asteroidů.
Ale jsou tu někteří, kteří si pamatují, jak to bylo, když ničily planety. Ale jsou i tací, kteří rovněž pamatují, ale něco jiného: Faeton nezanikl, existuje, ale je skrytý, je na něm život a vzpomínka na jeho zničení je lež, nebo k tomu došlo v jiné realitě. Existuje ještě jedna verze: že totiž při přiblížení Nemezis k Faetonu došlo k vlně termojaderných výbuchů, které způsobily jeho rozpad. Moc rád bych slyšel tvé mínění o Faetonu, pokud disponuješ takovými informacemi (co je pravda a co z výše uvedeného nikoliv).
Na Faetonu nebyla válka. Došlo tam k narušení linie, která drží formu planety. K narušení došlo kvůli intervenci obyvatel, jež byla pro všechny ostatní nečekaná. Jedna z linií byla příliš silná a zničila planetu. To nebyly termojaderné výbuchy. Ke zničení došlo okamžitě.
Stalo se tak kvůli touze ovládat sílu, která se objevuje jednou za 11.894 let. Zdroj této síly se nenacházejí ve sluneční soustavě, ale projevuje se v ní. Faeton nebyl rodnou planetou těch, kdo dnes žijí na Zemi. Ti, kdo z něj na Zem přišli, nemohli zde žít, protože Slunce bylo příliš blízko.
Luna nebyla přivedena Faetonem, ale jinými, těmi, kdo sem přišli dříve než lidé. Pluto přišel z vnějšku za Předělem. Je to úlomek velkého rozměru. Není na něm život.
Pro člověk je realita jen jedna. V ní je Faeton mrtvý. V jiné realitě existuje, ale ta není pro člověka dostupná. Informace o Faetonu jsou v poli Země.
 
263. Planeta Mars. Je pravda, že všichni Marťani vymřeli? Nebo odešli pod povrch Marsu a tam žijí i dnes? Nebo dnes žijí na jiném místě (ne na Marsu)?
Planeta je obydlená. Pozemšťani tam však nebudou vítáni. Lidé se musí zbavit představy o osídlení Marsu. Je jim dáno tam pobýt jen určitou dobu. Potom začnou churavět. Dříve byl Mars jiný. Ti, kdo tam žijí, snaží se zachránit zbytky toho, co tam bývalo. Mars byl hodně podobný Zemi a blíže ke Slunci na 0.3 a.e. s úhlem sklonu 15.4.
 
264. Mimozemšťané (je jedno jaká civilizace) sami rozhodují, s kým vejdou do kontaktu, nebo je možné se sami s nimi spojit?
Stačí vám zadat otázku.
 
265. Plazům podobní, kteří jsou vzpomínáni v různých starověkých pramenech, například ve Védách, byli z Orionu?
Ne. Z Faetonu.

266. Co nejkonkrétněji bych se chtěl dozvědět o způsobech přemísťování k libovolným událostem v prostoru.
Je třeba si vytvořit představu toho, k čemu se chcete přemístit. Ta se vytvoří na základě toho, co existuje ve vašem světě tvarů. Cesta, to jsou změny, které je nutné uskutečnit, aby se představa stala formou. Formy cesty vybíráte sami.
Vycházeje z teorie, že v daném vesmíru existují cykly, ale není tam žádný čas, lze předpokládat, že k libovolné události se můžete vrátit. Ano, ale bude to jiné. Budete se s tím muset seznámit. Může to totiž být všechno najednou.
 
267. V čem jsou tak „unikátní“ „indigo“?
Nejsme unikátní. Jsme takoví, jací jsme. Hledat a předvádět zvláštnosti, to není náš úkol.

268. Slyšel jsem, že idigo v dospívání buď ztrácejí své schopnosti, nebo věnují čas každodenním pracem a zřídka se uchylují k poznatkům „jiným“. Setkáváte se navzájem a udržujete mezi sebou styky? Kontaktujete se s učiteli a blízkými lidmi, kteří byli ve vašem okolí v době dětství?
S dospíváním přicházejí znalosti. Tyto znalosti je třeba používat. Nelze celou dobu sedět v lavici ve škole. Je třeba ještě plnit úlohy. Učitelé jsou potřební lidé, ale je jich dostatek ve škole. Jsou ještě jiní Učitelé. S nimi se stýkáme celý život, stejně jako vy. Mezi indigo je trvalé spojení a nezávisí na lidech. My, stejně jako vy, se přátelíme, ale vybíráme si.
 
269. Proč lidé mluví ze spaní?
Lidé ze spaní hovoří proto, že se tolik přibližují ke své druhé realitě, že na ni tělo začíná reagovat. Rozhovor ve snu – to je přenos části té reality v tuto. Pak je možné se tím zabývat způsobem, jak to bylo vysloveno. Ale obvykle se sen zapomene.
 
270. Žít v Petrohradě – vyzkoušet. Vysvětli, jaký je účel tohoto podivného města?
Petrohrad, to je město spojení mezi mořem a souší. Toto město nenáleží jen Zemi, protože pocity v něm žijících lidí mohou být takové, že se to zdá být až nepochopitelné. Ale takové město je velmi zajímavé tím, že je v něm hodně kontaktů. Kvůli tomu bylo jednu dobu i hlavním městem. V Petrohradě lze dobře sledovat, jak se spojují země a moře. To probíhá ve vzduchu i na zemi.
 
271. Oddělení delfíni, kteří se nějakým způsobem snažili kontaktovat s člověkem, byli pak druhými delfíny odmítáni, nějak si přestali rozumět. Proč tomu tak je?
Při hovoru s lidmi delfíni přijímají jazyk člověka do svého jazyka, tak jak potřebují chápat, o čem lidé mluví. Ne všechny jazyky jsou ve vztahu k jazyku delfínů správné. Některé zvuky narušují obecné vnímání, kterým disponují delfíni, a tehdy ti, kdo používají takové jazyky, musejí odejít daleko ode všech ostatních.
Pokud bychom to převedli na situaci lidí, je to podobné, jako když člověk, který neuměl nadávat, najednou říká ošklivá slova, naučil se tomu - okolními lidmi nebude přijat, a oni se budou kontaktu s ním vyhýbat.
 
272. Co je to za tajemné místo – město Praha? Jaké tu jsou energie? Proč se tu schází tolik neobyčejných lidí?
Praha disponuje nevelkou, ale planetě nutnou energií. Ta v sobě nese informaci z minulosti, v které lidé nacházejí zalíbení. Minulost, to je pro lidi vědění. Proto za tím do tohoto města přijíždějí, aby ucítili, a pokud se podaří, i pochopili ono vědění. Tajemství se ukazují lidem. A město Praha je otevřené.
 
273. Dítě jedné mé známé se jí nedávno přiznalo, že telepaticky komunikuje s jinými dětmi, ale s ní nemůže, protože ona má v hlavě dva obry a ti k ní nepropouští jeho myšlenky.
Mezi všemi dětmi indigo existuje spojení, které nezávisí na nikom na Zemi. Komunikace s dospělými je nyní obtížná a postupně se zastavuje, protože dospělí používají ne-svoji mysl. V tom případě se jejich pochopení také stává cizím. Takoví lidé se neznají navzájem a nemohou se přátelit. Bojí se, že by jejich mysl mohla být druhým přístupná, a tak se brání. Obři, to je zosobnění obrany, kterou vytvářejí dospělí, co se bojí sami sebe.
 
274. Bude válka v Iránu? Pokud bude, pak bude začátkem něčeho velkého (jako otevřená opozice islámského a křesťanského světa) nebo ne?
Válka bude. Víry se musí utkat. Víra je naděje na pomoc. Lidé budou hledat silného a sami se stanou slabými. Silní se války nezúčastní.
 
275. Která místa jsou v Rusku nejbezpečnější ve spojení se změnami roku 2012 a můžeš říci, co se stane v Novosibirsku a Sibiři v tu dobu?
Nemá smysl hledat bezpečné místo, protože Změna se musí dotknout všech tak, jak je třeba. Pokud změníte místo pobytu, situaci vlivu zkomplikujete. Tato změna vlivu se pak může dotknout druhých lidí okolo vás a ovlivnit je více, než je třeba. Sibiř v Novosibirsku zažije na sobě Změnu stejně jako jiná místa.
 
276. Nakolik věrohodná je informace z Plejád (Oris a jiné zdroje, pokud je znáš) a informace Adamy z Telosu (lemurijská civilizace pod horou Šasta)?
Plejády jsou v kontaktu jen s nemnohými. S lidmi komunikují daleko rozumnější bytosti, ale je to na vyšší úrovni než jen hromadění informací. Plejády se snaží komunikovat veřejně, ale těžko nacházejí pochopení, protože jim lidé často nevěří. Také je těžké to, co hovoří z Plejád, překládat. Oris je překladatel, ale hodně prostý. Předá jen 28 % přicházející informace. Zbytek se přeloží za dlouhou dobu, nebo se nepřeloží vůbec. Ty, kdo jsou z Plejád, lidi moc nezajímají. Je zajímá naše světové uspořádání, v kterém jsou lidé - jen částí. Informace z Plejád mohou trochu ovlivnit události na Zemi, což není moc dobré. Vměšovat se do vašich záležitostí nelze.
Lemurijská civilizace pod horou není. Je to výmysl.
 
277. Nakolik je blízká jistotě představa o vnitřním uspořádání naší planety, která je nám všem známá ze školy – horké železné jádro, dále žhavotekutá hmota na několik tisíc kilometrů, pak tvrdá kůra o tloušťce asi 40 km?
To není zcela přesná představa. Uvnitř Země je „gravial“ – urychlovač „hmoty“. Skrze Zemi je možné projít do jiných světů. O tom vám vyprávějí autoři knih. Před vámi to dělali ti, co tu žili dřív. Nemohu to říci přesněji.
 
278. Jak indigo spojují své znalosti a fungování v hmotném světě? Když znají mnohé z toho, co neznají druzí? Nebo takové problémy nemají?
Jednoduše: nechlubí se tím, že hodně vědí. Já například ve škole často dostávám trojky. Pokud je potřeba použít širších znalostí, než těch, které jsou dostupné ostatním, nemůže se to dělat všem na očích. To může být pro jejich vědomí škodlivé a takové konání je zakázáno. Většinou takové vědomosti nelze používat tak, jaké jsou, pokud existuje jejich převedení do formy lidem přístupné. Je nutné takový převod použít. A pokud takový převod neexistuje, je nutné ho zkusit vytvořit. Kdybys sděloval informace bez „překladu“, mohl bys být za to potrestán.
 
279. Jaká je povaha informačního pole? Může současná věda objasnit jeho strukturu (hypotézy o torzních polích atd.)?
Informační pole vzniklo zároveň se Zemí. Je s ní navždy spojeno a nemůže být odděleno. I-pole obsahuje znalosti nutné pro ty, kdo přicházejí žít. Ti, kdo v něm žijí, zanechávají nové poznatky o životě. I-pole je jim vždy dostupné. Tento přístup lidem nelze vzít, ale je možné to udělat tak, aby nebyl viditelný. To dělají například cigarety a alkohol. Jsou za tím lidé, kteří nabízejí k použití jen své informace a používat jiné zakazují.
Věda objasní i-pole tehdy, až procento jeho chápání lidmi dosáhne 98,4. Do té doby budou lidé používat knihy, počítače, televizory a výmysly. Přání objasnit to dříve by přivedla k nepochopení a nedůvěře.
 
280. Jak stanovuješ procenta na dálku, když vidíš od člověka jen písmena a slova otázek?

Když člověk zadá otázku, vyznačuje se na Zemi. Potom je ho vždy snadné najít, protože více se vyznačit nelze. To, jak se člověk vyznačil, je jeho procento.

281. Nakolik je neuro-lingvistické programování dobré jako způsob uspořádání člověka a dosažení vnitřní harmonie?
Slova nesou informaci. Informace se ve slovech může zamotat, ale může se i rozvinout. Je důležité chápat, co z toho použitá slova dělají. A chápat musí vždy jak ti, kdo je vysílají, tak ti, kdo přijímají. Pokud někdo něčemu nerozumí, pak komunikace musí být přerušena, jinak druhému uškodíte.
282. Nakolik je pravdivá informace získaná pomocí astrologie, numerologie (vypočítání osudu i charakteru člověka podle data narození) atd.? Na čem je založena shoda takové informace ve skutečnosti?
Čísla také nesou informace. Astrologie předává informace z hvězd svázaných se Sluncem. V číslech je vždy více poznatků než v písmenech. Každé písmeno může být označeno jako číslo. Čísla mají pravdu vždy. Den, kdy se člověk narodí, se vybírá. Narodit se – znamená začít žít. Život, to je osud a charakter.
283. Jak vidíš hru S.T.A.L.K.E.R? Jako přízrak Černobylu?
Nemám takové hry rád. Je to krutá hra. Člověk v ní může každou minutu zemřít. Pokud v životě nebude možné chybovat, pak všichni umřou.
284. Slyšel jsem, že na Luně existují rozumné bytosti. Nakolik na nás mají vliv? Nebo nás Luna ovlivňuje sama? Vždy se vzbudím, když na moje tělo padne měsíční světlo.
Na Luně rozum není, ale Luna vlastní informační pole. Cítíte jeho vliv.

285. Kam budou lidé utíkat ze Země v době změn?
Půjdou do míst, která budou odpovídat jejich práci na Zemi. Je to stejné, jako když skončí školní rok a dostává se roční hodnocení.

286. Bude to planeta podobná naší?
Mnozí nepůjdou na planety, protože planeta je jen prosté místo pro rozvoj. Když se člověk naučí na planetárním světa vše správně, jak měl, pak nemá smysl přijít na podobný svět znova. Světů je mnoho a zůstávat v jednom je velmi nudné! To lidé také nechápou.

287. Mohou se potom vrátit zpět?
Pokud odejdeš žít do jiného světa, už se nikdy na Zemi nevrátíš takový, jaký jsi byl. Ale je možné komunikovat s těmi, kteří zůstali. To se děje tak dlouho, jak je to pro ty, kteří odešli, nutné. Pak na všechno zapomenou, protože znalosti se umí otočit a změnit. Znalosti nejsou stálé. Stálé jsou zákony.
 
288. Chtěl bych znát tvůj názor na využití takzvaných enteogenních rostlin – konopí, pejota (?), muškát, šalvěj, houby a mnohé další?
Použití těchto takzvaných rostlinných sil otevírá hranice lidského poznání novým vhledům na náš život, urychluje otevření osobních duchovních zkušeností z minulých existencí, což umožňuje urychlit řešení karmických problémů; také umožňuje jako nikdy zažít „hloubku“ vesmíru. Následkem toho všeho je duchu dána možnost zesílit své probuzení, více ovlivňovat svůj život a lidské vědomí – nestagnovat. Toto všechno dělá život zajímavějším. Přiměřeně mírná konzumace umožňuje tělu, aby se plně zotavilo. Pokud je nám z historie známo, lidé tyto rostliny používali po tisíce let.
289. Takže chci se zeptat – ačkoliv se otevírají velké možnosti poznání, nakolik je tato cesta poznání života záludná? Přinese duchu a rozvoji genetického stromu lidstva více škody, nebo užitku? Čím může hrozit tato cesta? Nebo je toto všechno obecně jen jednou ze správných cest, samozřejmě za předpokladu, že se to nepřehání? Jak je možné charakterizovat použití enteogenů ve světle připravovaných změn? Co si o tom všem myslíš?
To, co člověku pomáhá se přemísťovat z jednoho světa do druhého, je nutné tehdy, když nutně potřebuje vidět něco v jiném světě. Tyto prostředky na krátkou chvíli před člověkem odkryjí čas. Když však člověk přechází z času do jiného času, stojí ho to sílu. Pokud má sil hodně, pak mu nic nehrozí, ale lidé to někdy dělají jen pro zábavu. Taková hra pro ně pak může končit smrtí, protože budou zanechávat části sebe sama v čase, kterým projdou. Když tam setrvají déle, ve svém světě onemocní a brzo zemřou.
Podívat se do jiného světa můžete jinak – s pomocí myšlenek. Je to daleko bezpečnější. Není třeba používat ty prostředky, o kterých jste hovořil. Často to přináší újmu, protože lidé rádi porušují pravidla a rádi se baví. Potom jim můžete pomoci, pokud chcete.
Když je člověku v jeho světě těžko, není dobré utíkat do světa jiného. I tam může být těžko. Tehdy se člověk ztratí.

290. Proč se Marťané špatně chovají k lidem?
Lidé byli na Marsu dříve, než se objevili na Zemi. Pak oni i druzí odešli. Poté Mars téměř zanikl.
 
291. Lidé žijí jen na Zemi, nebo jsou jimi obydleny i jiné planety?
Nikdo podobný lidem ve vesmíru není. Vy jste jediní.

292. Sašo, kolik času podle tvého názoru zbývá do změn?
Už to začalo, ale to jsou jen první dvě vlny. Pak přijdou další. To budete cítit vy, vaše děti a děti jejich dětí.
 
293. Jak vidíš svoji budoucnost?
Co přijde, já nemohu vidět, pokud to není nutné. Ale vím, co mám dělat. Nezadáváme otázky na budoucnost, protože to není dovoleno.
 
294. Kde se indigo objevili dříve? Na Zemi jste v tělech lidí, ale jak vypadáte v jiných světech?
Objevili jsme se pouze na Zemi a více nás nikde nebude. Nepřicházíme jinam. Ne Zemi jsme dětmi, jen trochu hlučnějšími.

295. Sašo, čím láká HRÁČE naše pozemská realita?
To nejsou „hráči“, ale Tvůrci. Také se stanete takovými a budete nuceni hrát jiné hry. Když si hraješ, svět se stává pochopitelnějším. Hra nevede ke špatnému, jen učí vytvořit to, co je třeba. Při hře je možné dělat chyby.
 
Jsem toho názoru, že se velmi zvýšil tlak na ty, kterým je dnes 7 - 15 let, nejen na indigo, ale i na ty, kteří jsou jim velmi blízko, na jemně citlivé a dostatečně čisté lidi. Vidím, že životní prostředí je k nim často agresivní, a to je alarmující. Jakou radu můžeš dát těmto dětem a také jejich rodičům a dospělým přátelům?
Děti budou oddělovat od dospělých a nutit je bát se. Když k tomu dojde, děti přestanou věřit dospělým, a ti je nebudou moci čemukoliv naučit. Pak začnou konflikty, které budou velmi velké. Rodina zmizí, protože všichni budou bojovat sami za sebe.
Proto pokud vás rozdělují, ptejte se, proč to dělají. Nelze přijmout odpověď: „Je to potřeba“. Také nelze přijmout odpověď: „Protože je to tak správné“. Tyto odpovědi jsou dány těmi, pro které je to opravdu dobré. Pokud však jsou lidé sami sebou, snadno to dají do pořádku.
Také není dobré být příliš zamračený a vážný. Na ulici vidím, že se tak tváří skoro všichni dospělí. Nejsou veselí a člověku se ani nechce k nim přiblížit. Mají „šedé“ myšlenky o ničem. Ty také nepřijímejte, nebo vás udělají stejnými...
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.