Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok

 

prijala Selacia 10-február-2010

Teraz je čas nových začiatkov. V roku 2010 máte príležitosť pre väčšiu silu, viac milujúce vzťahy, viac spojenia so svojim plánom a cestou svetla. Práve v tomto mesiaci Február a v čase do výročného Wesak v Máji, je tu zrýchlený spád pozitívnej energie. Vo Februári je tiež často dôraz na lásku a vzťahy, čo poskytuje užitočnú podporu pre vytváranie vzťahov novej paradigmy.

Na plné využitie týchto príležitostí budete chcieť zaktualizovať svoju energiu. To znamená umiestniť svoju minulosť do perspektívy a vidieť ju novými očami. To platí pre vaše minulé vzťahy a vaše minulé spôsoby bytia vo vzťahoch s druhými. Nemôžete vytvoriť alebo udržať vzťahy novej paradigmy s zastaralými energiami zakorenenými v minulosti.

Aktualizácia vašej energie tiež znamená rozpoznanie vašich darov a ich ponúknutie svetu. Ponúknite ich bez očakávania a bez potreby odmeny. Ponúknite svoju pomoc druhým, vrátane tých s ktorými ste v najvyššom vzťahu, bez toho aby ste očakávali ich pomoc na oplátku.

Vyžarujte svoje svetlo, a svet bude vyžarovať svetlo späť na vás!

Začnite vyžarovať svoje svetlo doma s vašimi blízkymi. Staňte sa pozitívnym príkladom naplneným svetlom, ktorí môžu napodobovať. Vyhnite sa naučenému sklonu automaticky reagovať na vašich milovaných. Ukážte im vyšší spôsob ako byť s vami a so sebou navzájom. Ten vyšší spôsob sa má stať Božským Zmenotvorcom, ktorým ste.

Vy ako Božský Zmenotvorca

To znamená stať sa vedomým svojich myšlienok, pocitov a činov. To znamená vyhnúť sa režimu automatického reagovania a vedome vyberať ako odpovedáte na druhých. Znamená to vziať za seba zodpovednosť, robiť vo svojom vnútri zmeny, ktoré chcete vidieť prejavené vo svete. Chcete láskyplný svet. Učte sa byť láskyplní. Chcete aby s vami bolo jednané dôstojne. Naučte sa jednať zo sebou dôstejne a byť celiství. Buďte vašim svetom, dovoľte aby vaše činy zrkadlili to čo hovoríte že budete robiť.

Ak chcete vytvoriť a udržať vzťahy novej paradigmy, objavte a vyliečte svoje vzorce starej paradigmy podľa ktorých vytvárate vzťahy ku sebe a druhým. Započítajte sa do rovnice, vediac že na to aby ste mali vo svojom živote viac bezpodmienečnej lásky, musíte najprv sami seba viac bezpodmienečne milovať.

Podobne viete, že na to, aby ste vo vašich vzťahoch zažívali viac vzájomnosti, musíte v sebe niesť energiu vzájomnosti. To znamená že ste schopní rovnako dávať ako prijímať a že vaše dávanie a prijímanie sú v rovnováhe. Aby ste sa naučili zaobchádzať v energiách vzťahov novej paradigmy, musíte byť schopní dávať sebe a tiež prijímať z kozmu.

Čo to znamená? To znamená, že ste pripravení prijímať láskavosť, ktorá môže prísť od kohokoľvek a čohokoľvek okolo vás. Ste schopní prijímať láskavosť od milovaných, od cudzincov, od života vo všeobecnosti a od hnutia ducha vo vašom živote. Prijímanie láskavosti môže byť jednoduché ako vnímanie krásy západu slnka, ktorá vám prináša radosť. Môže to byť prijatie úsmevu od neznámeho. Môže to byť hlboké počúvanie keď vám milovaný ponúkne povzbudenie alebo inú podporu. Môžete venovať pozornosť nežnému postrčeniu ktoré vám udeľuje vaše Vyššie Ja, ukazuje vám šikovnú cestu na riešenie ťažkej situácie.

Vzťahy Novej Paradigmy

Vzájomnosť je kľúčový prvok vzťahov novej paradigmy. Je to opak na strachu postavenej chamtivosti, ktorá vládla ľudskej existencii po tisíce rokov. Keď konáte v energii chamtivosti, nemáte dávanie a prijímanie v rovnováhe. To sa prejaví vo vzťahoch a tiež v každej ďalšej stránke života. Jedným príkladom sú financie. Osoba so sklonom ku lakomosti nebude chcieť zdieľať s ostatnými čo má. Naozaj bohatá osoba sa naučila tvoriť rovnováhu v dávaní a prijímaní. On alebo ona vyvinula dostatok sebalásky aby dovolila skutočnú vzájomnosť.

Energia vzájomnosti, keď je vyjadrená v niekoho živote, sa stane magnetom priťahujúcim ostatných, ktorí sa naučili vzájomnosti vo vzťahoch. Keď sú vaše vzťahy zakorenené v tejto energii, ľudia sú spokojní s tým čo majú, spokojní s dávaním ostatným, a spokojní s tým čo dostávajú.

Ak ste ako väčšina ľudí, váš skorý rodinný život vás nenaučil ako vytvárať vzťahy novej paradigmy. Vaši rodičia pravdepodobne nevedeli ako sa úplne milovať alebo byť vo vzájomnosti. Nemohli vám to ukázať, keďže ich to nikto neučil. Neobviňujte ich teda, za to čo nechápali.

Vedzte, že vy ako Božský Zmenotvorca môžete byť vo vašej rodine ten, kto sa odtrhne od minulých nefunkčných vzorcov. Toto je nakoniec súčasťou vašej úlohy v tomto kľúčovom živote. Žijete v tejto dobe, aby ste zvliekli minulé na strachu založené vzorce vzťahov. Ste tu, aby ste vytvorili úplne nový druh existencie, ktorý je založený na láske.

Rodina – Základná časť

Vaša rodina je základná časť vo vašich vzťahoch v tomto živote. To čo ste sa naučili v rannom živote so svojou rodinou – a čo ste zdedili vo svojej DNA z rodokmeňa vašej rodiny – je neoddeliteľné od toho ako zažívate vzťahy v dospelom živote.

Keďže rodiny poskytujú vaše najzákladnejšie vzťahové vzorce, je podstatné pre váš duchovný rast, aby ste oslovili nevyriešené záležitosti z vášho skorého života. Toto je pravda bez ohľadu na to aké spojenie máte dnes so svojou rodinou.

Súčasťou výzvy riešenia týchto vecí je že spory sa objavovali vo fázach v priebehu času. Toto je prirodzená súčasť vášho rastu a toho ako sa vyvíjate, a predsa to môže byť frustrujúce alebo jednoducho mätúce zistiť že sa venujete rodinným záležitostiam dlho do vášho dospelého veku.

Opustite všetko súdenie, seba aj členov rodiny, keď pozeráte a oslovujete tieto veci.

Čím ste pokročilejší na svojej duchovnej ceste, tým hlbšie sa budete schopní do seba pozrieť. Rodina vám to pomôže urobiť. Čím ste pokročilejší, tým viac budete prijímať seba a druhých a všetko čo sa stalo v minulosti.

Ako pokračujete na svojej ceste znovaobajovania svojej Božskej podstaty, obklopujeme vás našu láskou a požehnaním. My sme Rada 12ich.

Copyright 2010 Sekacia, kontaktérka pre Radu 12ich
Preklad: SiR

zdroj : www.ee.dunres.sk

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.